Ngữ văn lớp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ngữ văn lớp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khóa học chứa các video, bài lí thuyết và luyện tập trắc nghiệm bám sát SGK Ngữ văn 9 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kiến thức được biên soạn đảm bảo chất lượng theo chương trình Ngữ văn 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức một cách trọn vẹn nhất.

#Lớp 9 | olm-2.122054594