Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khóa học KHTN 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo, hỗ trợ học tập theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Lớp 6 | olm-2.35119

Thông báo

Cô Lan OLM

OLM mở lớp live ôn tập cuối kì II miễn phí cho học sinh lớp 6. Quý phụ huynh và các em học sinh đăng ký tham gia tại đây.

Xem thêm