Tiếng Anh 7 (i-Learn Smart World)

Tiếng Anh 7 (i-Learn Smart World)

Cùng khám phá kiến thức tiếng anh 7 trong cuốn sách i-Learn Smart World theo các chủ đề quen thuộc.

#Lớp 7 | olm-2.13531

Số sao đạt được trong khóa học: 0/225

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, cuối mỗi chương/chủ đề trong khóa học đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 Hà Ngọc Tiên 187
2 Kiều Diễm 79
3 Nguyễn Huỳnh Mỹ Phương 77
4 Trung Nghĩa 77
5 Phạm Ngọc Hương Giang 59
6 Nguyễn kim anh 59
7 Nguyễn Thiên Thị Yến 59
8 Phạm Quang Minh 58
9 Ngô Trần Bảo Trân 58
10 Tran Nguyen Hong Phuc 57