Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với sakura. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

sakura

sakura
Chúc các bạn năm mới vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Luôn thành công trong mọi công việc. Cùng chung vui với Olm

Điểm thi

sakura làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-19 12:25:52
sakura làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 12:16:08
sakura làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-13 14:21:52
sakura làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 08:32:06
sakura làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 07:41:57
sakura làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-29 11:11:35
sakura làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-26 07:08:26
sakura làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-26 07:02:35
sakura làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-26 06:57:40
sakura làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-26 06:50:10

Luyện toán

37 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 3861

sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 06:35:35
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 08:02:55
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 06:43:36
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 06:44:19
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 07:13:10
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 07:13:43
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 17:58:44
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 10:27:18
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 19:35:33
sakura đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 10:43:36