Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với At the speed of light. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

At the speed of light

At the speed of light
Mình tên là Đỗ Đức Đạt học lớp 5A6 trường Tiểu học Gia Thụy. Cuối cùng mình cũng được nhận giải thưởng theo tháng vì nhờ các bạn đã giúp đỡ mình nhiều và ủng hộ mình . Cảm ơn các bạn nhiều lắm!Các bạn ủng hộ mình lên 3000 điểm hỏi đáp nha. Năm mới đã bắt đầu, hãy quên đi năm cũ và hãy hòa nhập v

Điểm thi

At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 11:37:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 18:48:12
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-30 19:30:42
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 19:27:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 07:02:29
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:01:12
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 19:59:44
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 19:58:25
At the speed of light làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 19:56:57

Luyện toán

57 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 6377

At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 15:54:43
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 16:25:25
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 16:11:46
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 06:14:35
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 16:27:51
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 16:38:46
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 11:35:38
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 12:11:34
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 12:24:39
At the speed of light đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 06:56:13