Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Phan Cả Phát zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Phan Cả Phát zZz

zZz Phan Cả Phát zZz
Nước mắt em đã rơi biết bao lần. Có lẽ tại vì anh không hiểu em. Để rồi cách xa, tình yêu đã phai nhoà. Bỗng giật mình trong đêm, không còn ai. Tại vì anh đã chẳng tin em khi gặp em. Để giờ đây ta đã mất nhau anh mới nhận ra. Thời gian qua anh đã lãng quên. Mãi chạy theo niềm vui nơi khác. Có đâu biết một người vẫn đang mong chờ anh. Nhớ làm gì một người như anh. Nhớ làm gì cuộc tình mong manh. Nhớ làm gì để rồi đớn đau cho ngày sau. Hãy trở về như ngày hôm qua. Hãy quên đi cuộc tình đôi ta.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-26 22:40:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-26 22:36:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-26 22:33:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 22:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-24 17:52:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-15 21:32:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-02-23 21:13:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-19 19:48:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-19 19:45:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-31 21:06:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-31 21:04:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:54:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:51:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:48:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:46:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:45:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:44:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-29 19:35:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-28 20:00:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-28 19:58:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-08-30 08:12:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-08-30 08:10:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-08-30 08:09:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-28 21:51:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-08-28 21:43:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-08-28 21:36:27

Luyện toán

40 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 4129

zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 15:18:37
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 11:50:24
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 15:50:18
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 09:15:05
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:48:32
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:01:00
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 15:44:20
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 09:26:07
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 17:23:56
zZz Phan Cả Phát zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 17:28:12