Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên trang web http://olm.vn

1. Học liệu

Học liệu là những nội dung cụ thể chứa trong các thư mục. Các loại học liệu gồm:

  • Lý thuyết
  • Trắc nghiệm
  • Đề thi
  • Video

2. Tạo học liệu mới

Click chuột để vào một thư mục chứa nội dung học liệu

Click vào “Tạo mới”, chọn loại nội dung cần tạo. 

Chọn kiểu học liệu để tạo mới

Sau đó nhập vào tên học liệu, và mô tả ngắn gọn về nội dung.

Nhập tên học liệu và mô tả

3. Thiết lập nội dung học liệu

a. Lý thuyết

Để đưa nội dung lý thuyết lên, bạn có 2 cách là: Upload file pdf lên hoặc soạn nội dung trực tiếp tại khung soạn thảo của OLM. Tuy nhiên, để Google có thể tìm kiếm được nội dung của bạn, OLM khuyến khích hãy nên đưa nội dung trực tiếp vào khung soạn thảo của OLM (bạn có thể Copy nội dung này từ word sang).

Lựa chọn nhập nội dung lý thuyết

b. Trắc nghiệm

Để tạo nội dung trắc nghiệm, bạn có 2 lựa chọn là: Lấy nội dung từ ngân hàng câu hỏi của OLM hoặc tạo câu hỏi tĩnh mới.

Nội dung trắc nghiệm

c. Đề thi

Để tạo đề thi bạn có 2 lựa chọn: Lấy nội dung từ ngân hàng câu hỏi của OLM hoặc tạo câu hỏi tĩnh mới.

Chú ý rằng ở phần đề thi, bạn phải đặt điểm cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.

Cách thêm đề thi

d. Video

Chức năng này được tích hợp với video của Youtube, có nghĩa bạn upload video lên trang youtube.com rồi chèn link vào trang OLM để học sinh có thể xem trực tiếp trong trang web olm.vn.

Chèn link YouTube