Link bài học:
Thảo luận
Mai Phú Quang
Trả lời
0

21 giờ trước (8:18)

pham thi thuy duyen 10 tháng 3 lúc 9:08

dep khong moi nguoi

Mai Phú Quang Hôm qua lúc 19:34

co'eoeo

vũ thị thu thảo
Trả lời
0

30 tháng 11 2019 lúc 15:30

pham hong hanh 20 tháng 10 2019 lúc 20:46

bình thường .nhưng cũng đẹp mà yeu

rubi 22 tháng 10 2019 lúc 19:56

tàm tạm haha

Hoàng Đình Quân 13 tháng 11 2019 lúc 13:09

KO

phamhonghanh 18 tháng 10 2019 lúc 21:36

cònucche cái đầu mày  thì có , con chó ucche

pham hong hanh 20 tháng 10 2019 lúc 20:51

cậu đừng có chửi bậy .xàm lắmok

rubi 22 tháng 10 2019 lúc 19:56

nói bậy mất dạy bucqua

Doraemon
Trả lời
3

28 tháng 8 2019 lúc 16:46

pham thi ha my 22 tháng 10 2019 lúc 19:49

i gì học lớp mẫu giáo àhahaoaoa

Mai Phú Quang Hôm qua lúc 19:36

i gi`

 

Bui Nguyen Bao Son
Trả lời
5

24 tháng 6 2019 lúc 9:20

Cự giải 28 tháng 8 2019 lúc 9:01

the thi thoi

Cự giải 28 tháng 8 2019 lúc 9:13

cau dung la con cho ma

 

 

phamhonghanh 18 tháng 10 2019 lúc 21:38

thui nhé bây bêbanh

 1. Đề kiểm tra 15 phút tuần 10

 2. PBT tuần 27 tiết 1: Các số có năm chữ số

 3. PBT tuần 28 tiết 2: So sánh các số phạm vi 100 000

 4. PBT tuần 29 tiết 1: Diện tích hình chữ nhật

 5. PBT tuần 29 tiết 3: Diện tích hình vuông

 6. PBT tuần 29 tiết 5: Phép cộng các số phạm vi 100 000

 7. PBT tuần 30 tiết 1: Phép cộng các số phạm vi 100 000, Diện tích hình chữ nhật và hình vuông.

 8. PBT tuần 30 tiết 2: Phép trừ các số phạm vi 100 000

 9. PBT tuần 30 tiết 3: Tiền Việt Nam

 10. PBT tuần 30 tiết 4: Luyện tập

 11. PBT tuần 30 tiết 5: Luyện tập chung

 12. PBT tuần 31 tiết 1: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

 13. PBT tuần 31 tiết 2: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp)

 14. PBT tuần 31 tiết 3: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

 15. PBT tuần 31 tiết 4: Phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

 16. PBT tuần 31 tiết 5: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

 17. PBT tuần 32 tiết 1: Luyện tập chung

 18. PBT tuần 32 tiết 2: Bài toán liên quan tới rút gọn đơn vị - Dạng 2

 19. PBT tuần 32 tiết 3 : Bài toán liên quan tới rút về đơn vị

 20. PBT tuần 32 tiết 4: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị

 21. PBT tuần 32 tiết 5: Luyện tập chung

 22. PBT ôn tập cuối học kì II: Số và cấu tạo số

 23. PBT ôn tập cuối học kỳ II: So sánh số

 24. PBT ôn tập cuối học kỳ II: Phép tính

 25. Ôn tập học kỳ II: Đề 1

 26. Ôn tập học kỳ II: Đề 2

 27. Ôn tập học kỳ II: Đề 3

 28. Ôn tập học kỳ II: Đề 4