Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập tỉ số Các bài giảng

 

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!