Giới thiệu

trường tiểu học Trực Thắng nằm ở xóm 12 xã Trực Thắng. trường gồm 2 khu với tổng số 33 cán bộ giáo viên và 756 em học sinh