Giới thiệu

Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc

Địa chỉ: Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà Nội