Giới thiệu

Trường Tiểu học Thắng Lợi là một trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1