Giới thiệu

Trường Tiểu học Quỳnh Hồng thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, có 30 lớp với 1137 học sinh, 45 cán bộ giáo viên và nhân viên.

Trang OLM.VN rất hữu ích cho CB, GV và học sinh trọng việc học tập để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 
Rất mong Ban trị trang tạo điều kiện giúp trường để các em học sinh được học tập đạt kết quả tốt.
Trường xin chân thành cảm ơn!