Giới thiệu

Trường TH An Đức, địa chỉ tại thôn Vân Cầu - Xã An Đức – Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương ,

Địa chỉ trang tin điện tử: ng-thanduc.haiduong.edu.vn

Trường có đủ cơ cấu về đội ngũ, các tổ chức, phòng ban. Trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng.

Trường được công nhận đạt chuẩn MĐ1 năm 2019.