Giới thiệu

Trường THPT Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trường có 81, CB, GV, NV, có 30 lớp học với hơn 1.200 học sinh.