Giới thiệu

Truong THPT  nằm trên Huyện Văn Giang, là huyện có truyền thống hiếu học của tỉnh Hưng yên