Giới thiệu

 

          Đến nay,  cơ sở vật chất của nhà trường được Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm, đầu tư đã  khang trang, sạch đẹp, đủ điều kiện cho việc tổ chức dạy và học của nhà trường. Đây là  điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường, góp phần thúc đẩy giáo dục của địa phương.

truyền thống của nhà trường, với phương châm “Ổn định và phát triển” trong nhiều năm qua trường THPT Lý Thường Kiệt  luôn <span style="\&quot;\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;border:none\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\&quot;\&quot;" windowtext="\&quot;\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\&quot;\&quot;" 1.0pt;mso-border-alt:none="\&quot;\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\&quot;\&quot;" 0in;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\npadding:0in\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"="\&quot;\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\\\\\\\\\&quot;\\\\\\\&quot;\\\&quot;\&quot;">hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục.