Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

vatlinguyenhue2015@gmail.com

Giới thiệu

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là trường thuộc hệ thống trường chuyên cả nước, với bề dày 75 năm tuôt.