Giới thiệu

Trường THPT Châu Văn Liêm ở địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Năm học 2022 - 2023 trường có 34 lớp với số lượng gần 1500 học sinh.