Như vậy, năm học 2021 - 2022 đã kết thúc, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

 

STT HỌ VÀ TÊN TRANG CÁ NHÂN MỨC THƯỞNG
1 Yen Nhi https://olm.vn/thanhvien/yennhiyl 400,000đ
2 Nguyễn Huy Tú https://olm.vn/thanhvien/phuongeieu 300,000đ
3 Xyz https://olm.vn/thanhvien/xyzquynhdi 200,000đ
4 Lê Minh Vũ https://olm.vn/thanhvien/vic_leminhvu 200,000đ
5 Nguyễn Ngọc Nam https://olm.vn/thanhvien/ngocnam_ 200,000đ

 

Thầy sẽ liên hệ với các bạn được thưởng để trao giải. Những bạn được thưởng sẽ tiếp tục được làm Cộng tác viên trong nhiệm kì hè 2022.