Chúc mừng các thành viên sau đã nhận được phần thưởng hỏi đáp từ Online math

Đối với những thành viên được nhận thưởng VIP, OLM đã tự động cộng trực tiếp vào tài khoản OLM của các bạn. Với những thành viên còn lại, OLM đã gửi thông báo tới từng thành viên, các bạn hãy truy cập vào thông báo đó và cung cấp thông tin cần thiết tới QTV của OLM để được nhận thưởng.