OLM thông báo điều chỉnh một số chính sách với các tài khoản kể từ tháng 5/2022:

1. Đối với học sinh

- Miễn phí học các nội dung được giáo viên giao trong Lớp của tôi.

- Miễn phí làm 10 câu luyện tập/ngày và xem 30% video của OLM, ngoài Lớp của tôi.

- Đăng kí các gói VIP để sử dụng không giới hạn các nội dung của OLM.

 

2. Đối với giáo viên và nhà trường

- Miễn phí nền tảng: tạo và quản lí lớp, tạo và quản lí học liệu, giao học liệu tự tạo và thống kê kết quả, tổ chức thi,...cho tất cả tài khoản giáo viên và tài khoản quản lí trường.

- Miễn phí sử dụng nội dung của OLM để giao cho học sinh với các tài khoản giáo viên thuộc trường đã gửi công văn xác thực đến BQT OLM.

- Với tài khoản giáo viên tự do, cần đăng kí VIP để sử dụng nội dung của OLM.

 

OLM cung cấp các gói VIP sau:

- VIP 1 tháng: 200 000 đ

- VIP 6 tháng: 500 000 đ

- VIP 12 tháng: 800 000 đ

Đăng kí VIP tại đây.

Trân trọng.