Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tuyển sinh viên Khoa Toán làm cho Online Math

Vì số lượng học sinh sử dụng OnlineMath tăng rất nhanh, chúng tôi cần thêm một bạn sinh viên lớp chất lượng cao Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm các công việc duyệt và trả lời các thắc mắc của học sinh. Công việc này có thể làm ngoài giờ học, làm qua mạng ở nhà hoặc tại văn phòng. Bạn sinh viên nào có hứng thú tham gia xin mời liên hệ qua email: olm@hnue.edu.vn  hoặc đến phỏng vấn trực tiếp tại địa chỉ:  Trung tâm Khoa học tính toán, Phòng 602 Nhà K1 - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (trước ngày 10/10/2014).


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
692 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: