Tuyển cử nhân Toán tiếng Anh

Chúng tôi đang phát triển phiên bản tiếng Anh cho Online Math. Chúng tôi cần thêm 01 người cho công việc này.

Điều kiện:

- Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên của khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Kết quả học tập loại Giỏi trở lên

- Giỏi tiếng Anh

Thời gian và phương thức tuyển:

Ứng cử viên liên hệ qua email (olm@hnue.edu.vn) trong thời gian từ 01/11/2015 đến 30/11/2015 để đặt lịch phỏng vấn.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cho các ứng cử viên vào 01/12/2015.

Chúng tôi đang phát triển phiên bản tiếng Anh cho Online Math. Chúng tôi cần thêm 01 người cho công việc này.

Điều kiện:

- Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên của khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Kết quả học tập loại Giỏi trở lên

- Giỏi tiếng Anh

Thời gian và phương thức tuyển:

Ứng cử viên liên hệ qua email (olm@hnue.edu.vn) trong thời gian từ 01/11/2015 đến 30/11/2015 để đặt lịch phỏng vấn.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cho các ứng cử viên vào 01/12/2015.


1074 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm