Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tuyển CTV học kì I năm học 2020 - 2021

Như vậy, học kì hè năm học 2019 - 2020 đã kết thúc và một năm học mới lại bắt đầu. Như thường lệ, vào mỗi đầu hè OLM.VN lại tuyển những bạn học sinh giỏi, năng động, nhiệt tình để tham gia làm Cộng tác viên và cùng nhau xây dựng website OLM ngày càng phát triển.

Điều kiện ứng tuyển: Tổng điểm hỏi đáp đạt tối thiểu 3000SP và hoạt động nhiệt tình trên diễn đàn hỏi đáp trong 3 tháng gần đây.

Đăng ký ứng tuyển: Đăng ký CTV OLM HKI 2020-2021 

Thời hạn nhận đăng ký: Từ 29/09/2020 - 05/10/2020


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
107 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: