Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tuyển CTV hè năm học 2018 - 2019

Như vậy, học kì 2 năm học 2018 - 2019 đã kết thúc và một mùa hè lại bắt đầu. Như thường lệ, vào mỗi đầu hè OLM.VN lại tuyển những bạn học sinh giỏi, năng động, nhiệt tình để tham gia làm Cộng tác viên và cùng nhau xây dựng website OLM ngày càng phát triển.

Điều kiện ứng tuyển: Tổng điểm hỏi đáp đạt tối thiểu 3000SP và hoạt động nhiệt tình trên diễn đàn hỏi đáp trong 3 tháng gần đây.

Đăng ký ứng tuyển: Đơn đăng kí Cộng tác viên OLM.VN

Thời hạn nhận đăng ký: Từ 04/06/2019 - 11/06/2019


40 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: