Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trao tặng ghế đá cho trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Chiều ngày 22/8/2018, Trung tâm Khoa học Tính toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trao tặng 5 chiếc ghế đá cho trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông - Hà Nội)

 

Thay mặt Trung tâm, xin kính chúc Quý nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của của nước.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
69 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: