Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trao đổi với các nhóm tác giả SGK

OLM có liên hệ được với các thầy là TCB, CB, TG sách giáo khoa Toán hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo: Hà Huy Khoái, Trần Nam Dũng, Lê Anh Vinh, Nguyễn Huy Đoan, Doãn Minh Cường, v.v. Các thầy sẵn sàng có buổi giải đáp các câu hỏi, các vấn đề của giáo viên trong quá trình giảng dạy theo SGK mới. Các  thầy cô dạy Toán 1, 2, 6 đặt câu hỏi hoặc vấn đề mình quan tâm ở form dưới đây để OLM chuyển đến các nhóm tác giả SGK và sẽ trao đổi lại trên cộng đồng Facebook Nhóm Giáo viên OLM. Nếu có nhiều thầy cô muốn được trao đổi trực tiếp với đội ngũ tác giả, OLM sẽ tổ chức buổi họp online qua Zoom để các thầy cô gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với từng nhóm tác giả SGK.

Đặt câu hỏi với các nhóm tác giả SGK