Phiên bản mới của OnlineMath sẽ ra mắt vào 10 tháng tư 2014

Phiên bản mới của OnlineMath sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2014. Trong phiên bản mới này, OnlineMath sẽ có thêm nhiều dạng toán hơn so với phiên bản hiện nay. Hơn nữa, OnlineMath sẽ có thêm các chức năng ôn tập, kiểm tra, đánh giá - phân hạng, tư vấn học sinh luyện thêm các kỹ năng chưa thạo.

Chúng tôi cũng đã phân tích các bài làm của tất cả học sinh để xem các dạng toán nào nhiều bạn làm sai và tìm hiểu nguyên nhân. Trong phiên bản mới, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến các dạng toán mà nhiều bạn làm sai trước đó: làm cho dễ hiểu hơn, chức năng phần mềm thân thiện hơn, v.v. 

Các nội dung và chức năng của phiên bản hiện nay sẽ vẫn miễn phí, nhưng các nội dung và chức năng bổ sung mới sẽ thu phí để chúng tôi có điều kiện phát triển tiếp trang web. Rất mong sự hợp tác của các bậc phụ huynh.


71 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm