Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

OLM bổ sung Tiếng Việt và Ngữ Văn

Bắt đầu từ tháng 10/2017 OLM sẽ bổ sung phần luyện tập môn Tiếng Việt bậc Tiểu học.Phần luyện tập Ngữ Văn bậc THCS dự kiến sẽ được đưa lên từ 01/2018. Phần hỏi đáp Tiếng Việt và Ngữ Văn cũng đã được bổ sung trên OLM từ 28/9/2017. 

Trong quá trình sử dụng, các bạn học sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh phát hiện lỗi xin chụp màn hình và gửi email về địa chỉ a@olm.vn. hoặc sử dụng chức năng báo lỗi trên hệ thống. OLM sẽ thưởng 2 tháng VIP vào tài khoản báo lỗi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các bạn.  


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
275 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: