Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mua và đọc báo Toán Tuổi thơ trên Online Math

A) MUA VÀ ĐỌC TOÁN TUỔI THƠ BẢN ĐIỆN TỬ

Bắt đầu từ ngày 05/11/2015, Online Math phối hợp với Toán Tuổi thơ chính thức phát hành bản điện tử các số báo Toán Tuổi thơ trên trang web Online Math (http://olm.vn). Báo Toán Tuổi thơ phát hành hàng tháng, mỗi tháng 02 tập gồm: 01 dành cho Tiểu học và 01 dành cho Trung học cơ sở. 

Toán Tuổi thơ được bán theo 2 cách sau:

- Mua quyền đọc trọn gói tất cả các số báo Toán Tuổi thơ trong thời gian 1 năm: 80.000 đồng

- Chọn mua quyền đọc từng số báo của Toán Tuổi thơ với giá 2.000 đồng / 1 số.

B) SO SÁNH GIỮA ĐỌC BẢN GIẤY VÀ BẢN ĐIỆN TỬ

  BẢN TRÊN GIẤY BẢN TRÊN ONLINE MATH
Giá

- 10.000 đồng/01 số

- 145.000 đồng/ Tổng tập 01 năm (12 số)

- Không có Tổng tập tất cả các năm

 

- 2.000 đồng/01 số

- 24.000 đồng/12 số

- 80.000 đồng được đọc tất cả các số của tất cả các năm (cả Tiểu học và THCS)

Thời gian đọc - Vĩnh viễn - Trong vòng 01 năm, hết 1 năm phải gia hạn tiếp
 Yêu cầu - Không - Có máy tính kết nối Internet

Như vậy, mua và đọc Toán Tuổi thơ trên Online Math (2.000đ / số) rẻ hơn rất nhiều so với mua bản in trên giấy (10.000đ / số). Và với chỉ 80.000 đồng là bạn có quyền đọc trong thời gian 1 năm tất cả các số báo Toán Tuổi thơ phát hành trong vòng 15 năm qua và cả các số báo phát hành trong tương lai.

Thăm quan Quầy sách