Mua tài khoản VIP bằng ví điện tử MOMO

BƯỚC 1Đăng ký tài khoản Online Math (nếu chưa có tài khoản)

BƯỚC 2: Đăng nhập vào Online Math với tài khoản đăng ký ở BƯỚC 1

BƯỚC 3: Tại trang chủ Online Math, Nhấp chuột "Mua VIP" hoặc "Gia hạn VIP"

BƯỚC 4: Chọn "Thanh toán bằng ví điện tử MoMo"

BƯỚC 5: Chọn gói VIP

BƯỚC 6: Nhập số điện thoại của bạn

BƯỚC 7: Giao diện hiển thị thông tin thanh toán

Khách hàng mở App MoMo trên thiết bị di động để quét mã QR code

BƯỚC 8: Sau khi nhấn vào nút ''QUÉT MÃ" khách hàng quét vào mã QR trên màn hình hiển thị ➜ Chọn núi "Xác nhận" để thanh toán


24 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm