Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mua tài khoản VIP bằng ví điện tử MOMO

BƯỚC 1Đăng ký tài khoản Online Math (nếu chưa có tài khoản)

BƯỚC 2: Đăng nhập vào Online Math với tài khoản đăng ký ở BƯỚC 1

BƯỚC 3: Tại trang chủ Online Math, Nhấp chuột "Mua VIP" hoặc "Gia hạn VIP"

BƯỚC 4: Chọn "Thanh toán bằng ví điện tử MoMo"

BƯỚC 5: Chọn gói VIP

BƯỚC 6: Nhập số điện thoại của bạn

BƯỚC 7: Giao diện hiển thị thông tin thanh toán

Khách hàng mở App MoMo trên thiết bị di động để quét mã QR code

BƯỚC 8: Sau khi nhấn vào nút ''QUÉT MÃ" khách hàng quét vào mã QR trên màn hình hiển thị ➜ Chọn núi "Xác nhận" để thanh toán


37 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: