Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hãy kết bạn và giúp nhau giải toán

Online Math mới đưa thêm lựa chọn "Câu hỏi của bạn bè" trong mục "Giúp tôi giải toán". Khi bạn ấn vào "Câu hỏi của bạn bè", các bạn sẽ thấy các câu hỏi do bạn bè của mình đưa lên; Các câu hỏi được sắp xếp theo thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. Online Math cũng đã bỏ giới hạn số lượng bạn bè để các bạn có thể giúp nhau giải toán hiệu quả hơn. 

Online Math

Online Math cũng mới thêm chức năng "Gợi ý kết bạn" dựa trên mỗi quan hệ của người sử dụng với các thành viên khác (xem hình bên dưới.)

Online Math

Hãy kết bạn và giúp nhau cùng tiến bộ. Chúc các bạn có một mùa hè vui khỏe và có nhiều bạn mới trên Online Math.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
1951 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: