Giúp tôi giải toán (phiên bản cũ)

Các bạn học sinh hoặc phụ huynh gặp bài toán chưa biết cách giải có thể đưa lên OnlineMath bằng cách gõ bài toán vào ô Bình luận phía dưới để nhận được hướng dẫn từ các bạn khác.

Chú ý: OnlineMath đã có chức năng hỏi đáp tốt hơn, trong đó các bạn có thể đánh giá lời giải của bạn khác. Vì thế chức năng Bình luận của mục này sẽ bị đóng trong thời gian tới. Mời các bạn gửi và trả lời câu hỏi tại:

/hoi-dap


6412 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm