Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giao bài hàng loạt ngay trên học liệu

 Chức năng mới nhất trên OLM.VM 

Các thầy cô có thể giao bài cho hàng loạt các lớp cùng một lúc ngay trên học liệu có sẵn của OLM và học liệu tự tạo của bản thân. Cập nhật mới này giúp các thầy cô tiết kiệm tối đa công sức và các thao tác trên máy.

Mời các thầy cô cùng theo dõi video hướng dẫn dưới đây:


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
5 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: