Giải thưởng hỏi đáp trang Toán tiếng Anh

Chúc mừng các bạn sau đây đã đạt giải thưởng tuần của trang Toán Tiếng Anh MathYouLike. Giải thưởng là 1 thẻ cào mệnh giá 50.000đ. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao giải cho các bạn trên hệ thống tin nhắn của MathYouLike.

Tuần từ 13/3 đến 20/3/2017

1. mathlove

2. Love people Name Jiang

3. Run my EDM

[Cập nhật ngày 27/3/2017] MathYouLike đang chỉnh sửa lại cách cho điểm khách quan hơn. Vì thế việc xét giải thưởng trên trang web Toán Tiếng Anh https://mathulike.com sẽ tạm thời dừng lại. Chúng tôi sẽ xét giải thưởng trở lại ngay sau khi việc chỉnh sửa mô hình cho điểm mới được hoàn thành. Mong các bạn thông cảm.

Tham gia MathYouLike


241 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm