Giải thưởng hỏi đáp trang Toán tiếng Anh

 

Chúc mừng các bạn sau đây đã đạt giải thưởng tuần của trang Toán Tiếng Anh MathYouLike. Giải thưởng là 1 thẻ cào mệnh giá 50.000đ. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao giải cho các bạn trên hệ thống tin nhắn của MathYouLike.

GIẢI THƯỞNG THÁNG 7:

Kayasari Ryuunosuke

Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 23/7 đến 29/7/2017

Phan Thanh Tinh

Lufans

Dao Trong Luan

Tuần từ 16/7 đến 22/7/2017

Aim Egst

Searching4You

Tuần từ 10/7 đến 15/7/2017

Kayasari Ryuunosuke

GIẢI THƯỞNG THÁNG 6:

Phan Thanh Tinh

Tuần từ 18/6 đến 24/6/2017

Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 05/6 đến 10/6/2017

Phan Thanh Tinh

Kayasari Ryuunosuke

Tuần từ 01/5 đến 06/5/2017

Phan Thanh Tinh

Tuần từ 13/3 đến 20/3/2017

1. mathlove

2. Love people Name Jiang

3. Run my EDM

Tham gia MathYouLike


282 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm