Giải thưởng hỏi đáp trang Toán tiếng Anh

Tuần từ 4/12/2017 – 9/12/2017

Nguyễn Hưng Phát

​Tuần từ 13/11/2017 – 18/11/2017

Phan Thanh Tinh  
Lê Quốc Trần Anh  

Tuần từ 16/10/2017 – 21/10/2017

Dao Trong Luan
ForOver


GIẢI THƯỞNG CỘNG TÁC VIÊN TRONG DỊP HÈ 2017:

Ban quản trị xin trân trọng trao giải thưởng cho các bạn cộng tác viên sau đây vì đã tham gia tích cực trang Math You Like trong dịp hè 2017. Chúc các bạn có một trung thu vui vẻ bên gia đình và người thân.

Thưởng 200.000 đồng:
Phan Thanh Tinh  

Thưởng 100.000 đồng:
Lê Quốc Trần Anh  
Kayasari Ryuunosuke 


Chúc mừng các bạn sau đây đã đạt giải thưởng tuần của trang Toán Tiếng Anh MathYouLike. Giải thưởng là 1 thẻ cào mệnh giá 50.000đ. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao giải cho các bạn trên hệ thống tin nhắn của MathYouLike.

Tuần từ 18/9 đến 23/9/2017

Phan Thanh Tinh


GIẢI THƯỞNG THÁNG 8:

VTK-VangTrangKhuyet

Dao Trong Luan

AL
Tuần từ 21/8 đến 26/8/2017

Help you solve math


GIẢI THƯỞNG THÁNG 7:

Kayasari Ryuunosuke

Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 23/7 đến 29/7/2017

Phan Thanh Tinh

Lufans

Dao Trong Luan

Tuần từ 16/7 đến 22/7/2017

Aim Egst

Searching4You

Tuần từ 10/7 đến 15/7/2017

Kayasari Ryuunosuke

GIẢI THƯỞNG THÁNG 6:

Phan Thanh Tinh

Tuần từ 18/6 đến 24/6/2017

Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 05/6 đến 10/6/2017

Phan Thanh Tinh

Kayasari Ryuunosuke

Tuần từ 01/5 đến 06/5/2017

Phan Thanh Tinh

Tuần từ 13/3 đến 20/3/2017

1. mathlove

2. Love people Name Jiang

3. Run my EDM

Tham gia MathYouLike


298 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm