Giải thưởng hỏi đáp trang Toán tiếng Anh

Chúc mừng các bạn sau đây đã đạt giải thưởng tuần của trang Toán Tiếng Anh MathYouLike. Giải thưởng là 1 thẻ cào mệnh giá 50.000đ. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao giải cho các bạn trên hệ thống tin nhắn của MathYouLike.

Tuần từ 05/6 đến 10/6/2017

Phan Thanh Tinh

Kayasari Ryuunosuke

Tuần từ 01/5 đến 06/5/2017

Phan Thanh Tinh

Tuần từ 13/3 đến 20/3/2017

1. mathlove

2. Love people Name Jiang

3. Run my EDM

Tham gia MathYouLike


271 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm