Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng cộng tác viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Dựa trên lịch sử trả lời trên chuyên mục hỏi đáp trong thời gian học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, OLM trao thưởng cho các bạn cộng tác viên như sau:

1. Thưởng 400.000 đồng

At the speed of ligh

Vũ Thị Huyền

2. Thưởng 300.000 đồng

o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o

3. Thưởng 200.000 đồng

tth

SKT_NTT

Nguyễn Phương Uyên

4. Thưởng 100.000 đồng

Siêu sao bóng đá

Bastkoo

Nguyễn Thị Thu Thủy

alibaba nguyễn

Lê Anh Tú

Ngo Tung Lam

----------

Xin chúc mừng các bạn trong danh sách trên. OLM sẽ liên hệ và gửi phần thưởng cho các bạn.

----------

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN HÈ 2018

Các bạn có điểm hỏi đáp từ 3000 điểm trở lên có mong muốn làm cộng tác viên của OLM.VN thì điền và nộp form ở đường link dưới đây trước 20/6/2018. OLM sẽ duyêtj và thông báo danh sách cộng tác viên hè 2018 vào ngày 25/6/2018. Giải thưởng cho các bạn cộng tác viên tích cực được trao vào tháng 9/2018.

Đơn đăng ký Cộng tác viên OLM.VN hè 2018 - Google Forms


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
206 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: