Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng Cộng tác viên học kỳ I năm học 2016 - 2017

Online Math trân trọng thông báo danh sách các cộng tác viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 được thưởng như sau:

1. Thưởng 500.000đ

   Thắng Nguyễn  

2. Thưởng 400.000đ

  Hoàng Lê Bảo Ngọc

  ST

3. Thưởng 300.000đ

  Hoàng Phúc

  Trần Thùy Dung

4. Thưởng 200.000đ

   Ice Wings

   Trà My

   o0o I am a studious person o0o

   soyeon_Tiểu bàng giải

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và gửi phần thưởng cho các bạn. Xin cảm ơn và chúc mừng các bạn cộng tác viên được thưởng lần này.

(Tính đến ngày 18/2/2017 thì còn một số bạn chưa gửi thông tin để Admin chuyển tiền, các biên liên hệ qua tin nhắn trên trang web nhé.)

-----------

Chú ý: 

- Các bạn cộng tác viên được giải thưởng ở trên sẽ được gia hạn làm cộng tác viên của kỳ tiếp theo (học kỳ II năm học 2016-2017).

- Các bạn có điểm hỏi đáp từ 3000đ trở lên có thể đăng kí làm Cộng tác viên học kì II năm học 2016 - 2017 của Online Math bằng cách điền và nộp form đưới đây. Danh sách các bạn được chấp nhận làm cộng tác viên học kì II năm học 2016 - 2017 sẽ được thông báo trên website vào ngày 20/2/2017.

- Giải thưởng cho các bạn cộng tác viên kỳ II sẽ được xét và thông báo vào đầu hè - tháng 5/2017.

Xem thêm:

 Tìm kiếm cộng tác viên Online Math

 Danh sách giải thưởng cộng tác viên hè 2016

 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
178 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: