Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng Cộng tác viên học kì II năm học 2016 - 2017

 Online Math trân trọng thông báo danh sách các cộng tác viên học kì II năm học 2016 - 2017 được thưởng như sau:

1. Thưởng 500.000đ

  Đinh Đức Hùng

2. Thưởng 400.000đ

 Nguyễn Quang Trung

3. Thưởng 300.000đ

  ST

SKT_NTT

Trà My

4. Thưởng 200.000đ

Thắng Nguyễn

Trịnh Thành Công

Bastkoo

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và gửi phần thưởng cho các bạn. Xin cảm ơn và chúc mừng các bạn cộng tác viên được thưởng lần này.

-----------

Chú ý: 

- Các bạn cộng tác viên được giải thưởng ở trên sẽ được gia hạn làm cộng tác viên kỳ nghỉ hè 2017 (từ tháng 6 đến tháng 9/2017).

- Các bạn có điểm hỏi đáp từ 3000đ trở lên có thể đăng kí làm Cộng tác viên hè 2017 của Online Math bằng cách điền và nộp form đưới đây.

Danh sách các bạn được chấp nhận làm cộng tác viên học kì II năm học 2016 - 2017 sẽ được thông báo trên website vào ngày 10/6/2017.

- Giải thưởng cho các bạn cộng tác viên hè 2017 sẽ được xét và thông báo vào dip Trung Thu 2017 (tháng 9/2017).

Xem thêm:

 Tìm kiếm cộng tác viên Online Math

Giải thưởng Cộng tác viên học kỳ I năm học 2016 - 2017

Danh sách giải thưởng cộng tác viên hè 2016


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
456 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: