Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng Cộng tác viên hè 2018

Dựa trên lịch sử trả lời trên chuyên mục hỏi đáp trong thời gian hè 2018, OLM trao thưởng cho các bạn cộng tác viên như sau:

1. Thưởng 500.000 đồng

Đường Quỳnh Giang

2. Thưởng 400.000 đồng

emdixaqua

kudo shinichi

3. Thưởng 300.000 đồng

Phạm Tuấn Đạt

Wrecking Ball

4. Thưởng 200.000 đồng

Hỏa Long Natsu

ST

Phùng Minh Quân

5. Thưởng 100.000 đồng

Trần Hoàng Việt

Hoàng Trung Kiên

Nguyễn Phương Uyên

Việt Best Murad

Siêu sao bóng đá

Haibara Ai

At the speed of light

----------

Xin chúc mừng các bạn trong danh sách trên. OLM sẽ liên hệ và gửi phần thưởng cho các bạn. 

----------

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Các bạn có từ 3000 điểm trở lên (điểm SP) muốn làm cộng tác viên kì tiếp xin đăng kí ở form dưới đây trước ngày 5/10/2018. OLM sẽ thông báo danh sách các bạn được duyệt làm cộng tác viên học kì 1 năm học 2018-2019 vào ngày 10/10/2018.

Đăng kí CTV OLM.VN kì 1 năm học 2018 - 2019 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
2830 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: