Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng Cộng tác viên hè 2017

OLM.VN thông báo giải thưởng dành cho các bạn Cộng tác viên hè 2017 như sau:

Thưởng 400.000 đồng

Nguyễn Việt Hoàng

Hokage Naruto

Thưởng 300.000 đồng

Đinh Đức Hùng

Do Not Ask Why

Thưởng 200.000 đồng

Bastkoo

alibaba nguyễn

Thắng Nguyễn

Trà My

Thưởng 100.000 đồng

At the speed of light

Doraeiga

ST

SKT_NTT

Trịnh Thành Công

-----------

Các bạn trong danh sách trên được tiếp tục làm cộng tác viên cho học kì I năm học 2017 - 2018. Các thành viên khác có điểm hỏi đáp (điểm SP) từ 3000 điểm trở lên có thể đăng kí làm cộng tác viên cho học kì I năm học 2017 - 2018 bằng cách điền và nộp form dưới đây trước ngày 15/10/2017.

Đơn đăng ký Cộng tác viên OLM.VN

OLM sẽ thông báo và trao giải thưởng cho các bạn cộng tác viên kì 1 năm 2017 - 2018 vào tháng 1/2018.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
438 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: