Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải thưởng CTV học kì 1 và tuyển CTV kì 2 năm học 2020-2021

 Giải thưởng CTV học kì 1 năm học 2020-2021

Cảm ơn các bạn CTV của OLM đã hoạt động tích cực, giúp đỡ các bạn khác trên diễn đàn hỏi đáp. Sau đây là danh sách giải thường dành cho các bạn CTV kì vừa rồi.

1. Lưu Vân Chi, giải thưởng 500.000đ

2. Xyz, giải thưởng 400.000đ

3.  Huệ Nhi, giải thưởng 300.000đ

4. Nguyễn Minh Đăng, giải thưởng 300.000đ

5. Kiệt Nguyễn, giải thưởng 200.000đ

6. Capheny Bản Quyền, giải thưởng 200.000đ

7. Phương, giải thưởng 200.000đ

8. shitbo, giải thưởng 100.000đ

9. Death Note, giải thưởng 100.000đ

10. Drizze, giải thưởng 100.000đ

11. Phan Tiến Nghĩa, giải thưởng 100.000đ

12. Huỳnh Quang Sang, giải thưởng 100.000đ

13. Tiênthattinh, giải thưởng 50.000đ

14. TranGiaHuyツ, giải thưởng 50.000đ

15. Edogawa Conan, giải thưởng 50.000đ

16. Ngoc Han, giải thưởng 50.000đ

17. Vũ Cao Minh, giải thưởng 50.000đ

Ban Quản trị OLM sẽ chủ động liên hệ với các bạn qua tin nhắn để trao giải. 

 Tuyển CTV học kì 2 năm học 2020-2021

Các bạn có điểm SP từ 1000 điểm trở lên và tham gia tích cực hỏi đáp trong thời gian vừa qua có thể đăng kí ở form dưới đây để trở thành CTV của OLM học kì 2 năm học 2020-2021. Nhiệm vụ của CTV là hỗ trợ các bạn học sinh trên diễn đàn Giải toán trên mạng. Thời hạn đăng kí trước ngày 20/1/2021. Danh sách CTV học kì 2 sẽ được Ban Quản trị OLM xét duyệt và thông báo vào ngày 25/1/2021. OLM sẽ trao giải cho bạn CTV tích cực đợt tiếp theo vào cuối kì 2 (khoảng tháng 5/2021). Chúc các bạn thành công.

 Đăng ký Cộng tác viên OLM.VN học kì 2 năm học 2020-2021