Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Fun English 7

Shhh!

The club needs a new secret password, so Chris created a code. Your mission is to crack it! In each set of words below, the missing letter has been replaced by a shape. As you figure out what letter each shape stands for, fill it in at the bottom of the page to break the code. Write your answer in the comment session below this post. Good luck!

-----------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. 5 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ được cộng 2 tháng VIP của OLM. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/11/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/11/2020.

Chú ý:

1. Câu trả lời phải bao gồm: tên hình khối (đã được chú thích phía dưới mỗi set từ) + chữ cái + password (Ví dụ: Square is a "P").

2. Câu trả lời cho phần Password chỉ cần viết từ, không cần viết lại dãy số phía dưới.

Đáp án: 

1. Square is a "P".

2. Circle is an "E".

3. Triangle is an "N".

4. Rhombus is a "C".

5. Ellipse is an "I".

6. Hexagon is an "L".

The password is "PENCIL"

Dưới đây là các bạn đã giành được giải thưởng của Fun English 7


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
111 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: