Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Fun English 2

Bobby, Tommy, Jenny, Molly, and Sally went to beg treats on Halloween night. They like dressing in and playing "trick or treat". From this game, you can find out what they dressed in, what they received from whom. Look at the clues, fill in the table, and then write full sentences using the solution.
To solve this logic game, put an 'O' where there is a relation and 'X' where there isn't.

Remember: ONE PERSON can only wear ONE COSTUME and receive ONE THING.
For example, If Molly already got some sweeties, she would not receive any candies, chewing gums, chocolate, or lollipops; Bobby, Tommy, Jenny and Sally would not receive candies.

 

Clue 1: Molly didn't dress up as a ghost. She got some sweeties.
Clue 2: A witch got some chewing gums. But she was not Molly or Jenny.
Clue 3: Bobby had a lot of candies. Bobby wasn't a pirate or a skeleton.
Clue 4: A girl dressed in a bat costume. A boy dressed in a ghost costume.
Clue 5: Jenny received some lollipops, but she did not dress in a bat costume.
Clue 6: A girl was the skeleton.

Now write sentences. Look at the example.

e.g. "Ben was dressed up as a ghost. He received some candies.
1. Bobby 
2. Tommy
3. Jenny
4. Molly
5. Sally

------------------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Giải Nhất trị giá 100.000 đồng sẽ thuộc về bạn có câu trả lời đúng nhanh nhất. Giải Nhì được tặng 2 tháng VIP và giải Ba được tặng 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020.

------------------------------

Đáp án: 

1. Bobby was dressed up as a ghost. He received some candies.

2. Danny was dressed up as a pirate. He received some chocolate.

3. Jenny was dressed up as a skeleton. She received some lollipop.

4. Molly was dressed up as a bat. She received some sweeties.

5. Sally was dressed up as a witch. She received some chewing gum.

Dưới đây là các bạn đã giành được giải thưởng của Fun English 2
Giải Nhất: Amasterasu (100.000 đồng)
Giải Nhì: Cao Thị Minh (2 tháng VIP)
Giải Ba: Phạm Minh Quân (1 tháng VIP)

 

Các bạn đạt giải các kì trước chú ý: các bạn mở hộp tin nhắn mới để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn nhận thưởng thì các bản liên hệ với tài khoản Admin.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
52 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: