Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Điều chỉnh chính sách miễn phí với tài khoản học sinh và giáo viên trên OLM

Kính gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh.

Trong thời gian vừa qua, OLM đã mở miễn phí học liệu được OLM biên soạn cho các tài khoản của thầy cô và tài khoản của các em học sinh (được nhà trường tạo và quản lý) để hỗ trợ nhà trường, các thầy cô giáo tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch. Hiện nay, các trường đã đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này nên nhiều tài khoản tự đăng ký làm giáo viên để hưởng miễn phí. 

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các thầy cô và các em học sinh, cũng như của OLM, Ban quản trị OLM xin điều chỉnh lại chính sách miễn phí như sau:

+ Học liệu do các thầy cô biên soạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí.

+ Học liệu do OLM biên soạn được miễn phí với tài khoản học sinh học bài theo liên kết giáo viên giao cho lớp.

+ Học liệu do OLM biên soạn được miễn phí với tài khoản giáo viên đăng ký trước ngày 01/03/2021.

Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh đã sử dụng OLM.VN.

Ban quản trị OLM.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
20 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: