Dịch vụ xây dựng website

Sử dụng Internet để hỗ trợ việc dạy học và truyền thông là xu hướng tất yếu hiện nay. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ thông tin, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc để xây dựng và duy trì website của Trường. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, website của Quý Trường sẽ được liên kết với website của OnlineMath nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng việc dạy và học ở Trường, đồng thời tăng cơ hội nhiều người biết đến Quý Trường (OnlineMath hiện có hàng chục ngàn lần truy cập mỗi ngày). Chi tiết xin liên hệ: olm@hnue.edu.vn


43 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm