Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Cách tính số ngày của các tháng trong năm

Làm sao để nhớ lâu số ngày trong tháng?
Có một mẹo để nhớ số ngày của từng tháng đó là xem theo phương pháp nắm bàn tay và theo quy luật sau:
Nắm hai bàn tay lại và để cạnh nhau, đánh số thứ tự 12 tháng từ trái qua phải lần lượt tính từ khớp u lên đầu tiên, và phần lõm xuống như hình phía dưới.

Các bạn sẽ thấy, những phần khớp nhô lên chính là những tháng có 31 ngày, tức là tháng 1, tháng 3, tháng, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
Phần lõm xuống sẽ có 30 ngày, nhưng riêng tháng 2 thì chỉ có 29 hoặc 28 ngày thôi nên không tính chỉ còn: tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11.

Nguồn: Vforum.vn


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
76 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: