Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các trường tổ chức thi trực tuyến trên OLM

Diễn biến khó lường của dịch bệnh xảy ra trong lúc các trường đang chuẩn bị cho học sinh thi học kì hai năm học 2020-2021. Ngay khi OLM bổ sung chức năng thi trực tuyến, nhiều nhà trường đã và đang sử dụng để tổ chức thi kì thi này một cách khách quan, nhẹ nhàng, không áp lực.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, quý nhà trường hãy thông báo kế hoạch thi với thầy Dương (0365 969 178) để OLM tăng cường đội ngũ trực và hỗ trợ về mặt kĩ thuật khi trường tổ chức thi trực tuyến trên hệ thống.

Dưới đây là danh sách các trường đã hoặc có kế hoạch tổ chức kì thi học kì hai trực tuyến trên OLM.

Trong số đó, Trường THPT Phú Xuyên A, Hà  Nội là trường đầu tiên tổ chức cho học sinh thi học kì 2 (vào ngày 10/5/2021). Ban Giám hiệu Nhà trường cho biết, với dạng đề thông minh của OLM, mỗi học sinh nhận được mã đề khác nhau, thứ tự câu hỏi cùng mức  độ được tráo, phương án trả lời cũng tráo, vì thế kết quả thi rất khách quan, điểm thi phản ánh trung thực năng lực của các em học sinh.  Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức là trường tổ chức thi rất  bài bản. Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, coi thi; đến giờ thi điểm danh, báo cáo; giáo viên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ học sinh nhiệt tình; tổ chức họp sơ kết, đánh giá ngay sau mỗi buổi thi và khi kết thúc kì thi.

Tất cả các trường đều đánh giá rất cao về chức năng thi trực tuyến của OLM, về sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ hỗ trợ trang web. Nhờ đó các em học sinh được hưởng một kì nghỉ hè 2021 trọn vẹn. 

STT Tên trường Địa chỉ Công cụ sử dụng Ngày thi
1

THPT Phú Xuyên A

Phú Xuyên, Hà Nội

Đề thi thông minh

10/05/2021

2 THCS Hương Sơn Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Đề thi PDF 13/05/2021
3 THCS Lý Tự Trọng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Đề thi thông minh 17/05/2021
4 THCS Thuỵ Hương Chương Mỹ, Hà Nội Đề thi thông minh 17/05/2021
5 THCS Đỗ Thúc Tịnh Hòa Vang, Đà Nẵng Đề thi PDF 17/05/2021
6 THPT Ứng Hòa B Ứng Hòa, Hà Nội Đề thi thông minh 17/05/2021
7 THCS Phú Xuân Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Đề thi PDF 17/05/2021
8 THPT Hùng Vương Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi thông minh 18/05/2021
9 THPT Nam Tiền Hải Tiền Hải, Thái Bình Đề thi thông minh 18/05/2021
10 THCS Trưng Trắc Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi PDF 19/05/2021
11 THCS Phú Cát Quốc Oai, Hà Nội Đề thi thông minh 19/05/2021
12 Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Mỹ Hào, Hưng Yên Đề thi thông minh 20/05/2021
13 THPT Hoàng Long Ba Đình, Hà Nội Đề thi thông minh 20/05/2021
14 THCS Kế Thiện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Đề thi thông minh 20/05/2021
15 THPT Văn Lâm Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi thông minh 20/05/2021
16 THPT Dương Quảng Hàm Văn Giang, Hưng Yên Đề thi thông minh 20/05/2021
17 Tiểu học Xuân Quang Văn Giang, Hưng Yên Đề thi thông minh 20/05/2021
18 THPT Ứng Hòa A Ứng Hòa, Hà Nội Đề thi thông minh 20/05/2021
19

THPT Lưu Hoàng

Ứng Hòa, Hà Nội

Đề thi thông minh 21/05/2021
20 THCS Đình Dù Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi thông minh 21/05/2021
21 THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi PDF 21/05/2021
22 Tiểu học và THCS Phong Châu Đông Hưng, Thái Bình Đề thi PDF 21/05/2021
23 THCS Đức Hợp Kim Động, Hưng Yên Đề thi thông minh 21/05/2021
24 Tiểu học và THCS Nam Phú Tiền Hải, Thái Bình Đề thi thông minh 21/05/2021
25 THCS Trần Quang Khải Hòa Vang, Đà Nẵng Đề thi thông minh 22/05/2021
26 THCS Như Quỳnh Văn Lâm, Hưng Yên Đề thi thông minh 22/05/2021
27 THPT  Hưng Yên Quang Trung, Hưng Yên Đề thi thông minh 22/05/2021
28 THCS Phan Đình Phùng Mỹ Hào, Hưng Yên Đề thi thông minh 22/05/2021
29 THPT Nam Đông Quan Đông Hưng, Thái Bình Đề thi thông minh 22/05/2021
30 Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo Quỳnh Phụ, Thái Bình Đề thi thông minh 24/05/2021
31 THCS Bần Yên Nhân Mỹ Hào, Hưng Yên Đề thi thông minh 24/05/2021
32 THCS Phạm Kính Ân Hưng Hà, Thái Bình Đề thi thông minh 24/05/2021
33 Tiểu học và THCS Đông Vinh Đông Hưng, Thái Bình Đề thi thông minh 24/05/2021
34

THPT Bắc Kiến Xương

Kiến Xương, Thái Bình

Đề thi thông minh 24/05/2021
35 THPT Nguyễn Công Hoan Văn Giang, Hưng Yên Đề thi PDF 24/05/2021
36 THPT Bình Thanh Kiến Xương, Thái Bình Đề thi thông minh 24/05/2021
37 THPT Thái Ninh Thái Thụy, Thái Bình Đề thi thông minh 25/05/2021
38 THPT Bắc Yên Bắc Yên, Sơn La Đề thi PDF 25/05/2021
39 THPT Quỳnh Thọ Quỳnh Phụ, Thái Bình Đề thi thông minh 27/05/2021

Xem thêm ở đây:

Các trường sử dụng OLM để tổ chức dạy, học, thi online