Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bình chọn giải thưởng Cộng tác viên

Trong đợt hè 2016, Online Math có 14 bạn được chọn là cộng tác viên (CTV) cho Online Math. Các bạn cộng tác viên đã rất tích cực tham gia giải toán cho các thành viên khác trên diễn đàn "Giúp tôi giải toán" và giúp đỡ các bạn trong các khóa học hè 2016. Ngày 10/09/2016, Online Math sẽ thưởng cho các bạn cộng tác viên với các mức thưởng như sau:

- Thưởng 500.000 đồng cho 2 - 5 bạn

- Thưởng 300.000 đồng cho 3 - 5 bạn

- Các phần thưởng khác (thấp hơn 300.000 đồng)

Các giáo viên và quản lý của Online Math sẽ đánh giá công việc của các cộng tác viên và chọn ra danh sách giải thưởng. Tuy nhiên để cho khách quan, Online Math cho phép tất cả các thành viên của trang web có thể bình chọn, chấm điểm các cộng tác viên tại trang sau.

    /binh-chon

Các bạn muốn xem danh sách các câu trả lời chi tiết của cộng tác viên thì nhấp chuột vào cột tổng điểm của người đó. Đánh giá của các thành viên là tiêu chí quan trọng trong việc lên danh sách các cộng tác viên xứng đáng nhất để nhận giải thưởng đợt này.

Sau khi trao giải đợt hè, Online Math sẽ tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên cho học kỳ I năm học 2016-2017 và sẽ trao giải thưởng vào tháng 1 năm 2017. Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và chúc các bạn ngày càng giỏi hơn.

Vào trang bình chọn CTV

Xem điều kiện để làm CTV


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
706 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: