Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 335

A B C D E F

Các điểm A, B, C, D, E, F đại diện cho các số khác nhau từ 1 đến 6.

Lấy tổng các số trên mỗi hàng được năm tổng.

Lấy tổng của năm tổng trên được kết quả bằng 47.

Điểm B đại diện cho số nào?

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 04/12/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 04/12/2020.

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời đúng và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

 
----------
Lời giải:

Năm tổng của các số trên mỗi đường thẳng là: (A + B + C), (A + F + E), (C + D+ E), (B + D), (B + F).

Theo đề bài, ta có

47 = (A + B + C) + (A + F + E) + (C + D+ E) + (B + D) + (B + F) = 2(A + B + C + D + E + F) + B. (1)

Mặt khác, tổng của A, B, C, D, E, F bằng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. (2)

Từ (1), (2) ta có 47 = 2.21 + B, suy ra B = 47 - 42 = 5.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
51 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: